Kan gammalt vaccin ge skydd mot nya virus?

När influensapandemin asiaten bröt ut drabbades barn hårdare än äldre, eftersom de äldre hade upplevt spanska sjukan och därför hade utvecklat ett immunförsvar mot en del av det nya viruset. Innebär detta att även vaccin mot tidigare pandemier kan ge skydd mot kommande pandemier?

/Ida, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg

Publicerad
Amerikanska soldater som drabbats av spanska sjukan vårdas på fältsjukhus, 1918.
Bild: National Library of Medicine / SPL

Bakgrunden till varför vissa influensavirus kan orsaka pandemier är komplex, men en förutsättning för spridning över hela världen är att en tillräckligt stor del av befolkningen är oskyddad. Hur stor denna andel behöver vara vet man inte säkert. Troligen krävs en bra bit över hälften av befolkningen, om sjukdomen är så smittsam som en influensa brukar vara.

Vid de flesta pandemier har det funnits grupper som drabbats mindre hårt, på grund av viss immunitet. De kan ha stött på viruset, eller ett besläktat virus, tidigare. Så kan det bli också i framtiden, eftersom det är rätt sannolikt att även framtida pandemier kommer att orsakas av virus som är ganska lika dem som vi normalt utsätts för. Men det finns ett mycket stort antal gamla virus och det är omöjligt att gissa sig till vilket av dessa som möjligen kan komma att ge ett visst skydd vid en framtida pandemi. Därför finns det ingen praktisk möjlighet att använda gamla vaccin i förebyggande syfte.

Generellt ger vaccin betydligt ”smalare” skydd än riktiga infektioner. Med det menas att vaccinet inte skyddar effektivt mot besläktade virus. Om vi gör tankeexperimentet att det hade funnits ett vaccin mot spanska sjukan, så hade det antagligen inte gett något bra skydd mot asiaten.

Vad vi i stället hoppas på är ett vaccin som skyddar mot alla influensor resten av livet, men tyvärr har vi inte något sådant i dag.

/Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor