Rent och fint

Publicerad

Bild: iStock

1 Hur mycket hushållsavfall slänger vi i genomsnitt per person och år i Sverige?

A  Cirka 460 kilo
B Cirka 230 kilo
C  Cirka 115 kilo

2 Hur stor andel av vårt hushållsavfall återvinns till energi eller material?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor