Så mycket satsar världen på ny kunskap

När länder rangordnas efter hur stor andel av BNP de satsar på forskning och högre utbildning hamnar Sverige på åttonde plats. 

Publicerad
Andel av BNP som satsas på forskning och efter-gymnasial utbildning (%)
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor