Människan utarmar biosfären som aldrig förr

Jordens tunna hinna av liv, biosfären, riskerar att förlora sin förmåga att upprätthålla en stabil planet, varnar forskarna. Vi måste tänka om helt när det gäller samspelet mellan mark, luft och vatten.

Publicerad
En tidig effekt av övergödning kan vara att ekosystem i mindre sjöar kollapsar.
Bild: iStock

Det finns gränser för hur stora förändringar jorden tål. Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre, varnar nu tillsammans med forskarkollegor för att vi befinner oss i riskzonen. Tidigare har de beräknat tröskelvärden för nio av de viktigaste processerna i biosfären. Att passera tröskeln innebär att förändringarna börja skena i väg i allt snabbare takt. Om till exempel isen smälter på Grönland och marken blir grön så absorberar den mörka ytan mer av solenergin, som i sin tur värmer marken än mer. Processen blir självförstärkande, utan återvändo.

I en ny artikel i tidskriften Science skriver forskargruppen att vi riskerar att överskrida fyra av de nio gränserna.

– Särskilt oroväckande är att tre av gränserna – biologisk mångfald, avskogning och klimat – växelverkar. Till exempel är ett stabilt klimat helt beroende av en stabil biosfär. Vi behöver tillräckligt mycket skogar med god mångfald, eftersom de konsumerar enorma mängder av atmosfärens koldioxid.

Det finns skäl att oroa sig även för den fjärde gränsen, utsläpp av fosfor och kväve, menar Johan Rockström.

– Till att börja med leder det till tröskeleffekter i små system, som att Östersjön kollapsar, liksom små sjöar, färskvattentag och kustzoner. Nu ser vi detta på många ställen samtidigt. Då blir hela biosfären skörare och får svårare att klara andra störningar, som klimatförändringar.

Efter den stabila perioden holocen, som varade i 10 000 år, är vi nu inne i det som kallas antropocen, då stabiliteten utmanas av mänsklig påverkan. Den dateras till slutet av andra världskriget, men det är först sedan ett par decennier som förändringstakten har accelererat. Gränserna handlar om att kunna kvantifiera vad som krävs för att hålla jordklotet kvar i det mer stabila holocen.

– Ska vi ha en god ekonomisk utveckling i världen behöver vi omforma våra samhällen så att de utvecklas inom jordens säkra manöverutrymmen. Vi måste tänka om fullständigt och ta hand om mer än en miljöfråga i taget. Förändringar av biologisk mångfald, mark, vatten och klimat måste hanteras samtidigt, som en helhet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor