Oron för världens framtid platsbunden

Enligt en global enkätstudie så präglas de olika världsdelarna av olika hotbilder – japaner oroar sig för kärnvapenkrig medan européer oroar sig för ekonomiska klyftor. Samtidigt oroar sig allt fler för religiöst och etniskt hat.

Publicerad
Oron för etniskt och religiöst hat har ökat i världen. På bilden Islamiska statens krigare.
Bild: Vice news

Våren 2014 intervjuades över 48 000 personer i 44 länder om hur de såg på fem stora hot mot mänsklighetens framtid. De fem hoten som de tillfrågades om var religiöst och etniskt hat, aids och andra epidemier, växande ekonomiska klyftor, kärnvapen samt miljöförstöring.

Svaren varierade geografiskt. I de europeiska länderna dominerade oron för de växande ekonomiska klyftorna. I länder som Spanien, Grekland och Tyskland oroade sig runt 40 procent för detta, medan bara omkring 10 procent av befolkningen i Japan, Peru eller Nicaragua såg detta som mest hotfullt.

I Mellanöstern anses religiöst och etniskt hat vara det största hotet. I Libanon och på de palestinska territorierna var oron störst – hela 58 procent i Libanon såg religiöst och etniskt hat som det största hotet. Det är den största andelen som uppmättes i något land i någon fråga. Frågan bekymrade däremot inte många i de latinamerikanska länderna.

Aidsfrågan dominerade oron i de afrikanska länderna söder om Sahara, medan östasiatiska och europeiska länder inte bekymrade sig särskilt – bara en procent av de intervjuade tyskarna såg aids som det största hotet.

Kärnvapenfrågan oroade japanerna i hög grad, vilket kan ha att göra med att Japan är det enda land i världen som råkat ut för kärnvapenangrepp. Hela 49 procent såg detta som det största hotet. Även ukrainare uttryckte stor oro för kärnvapen, medan thailändarna återfinns i andra änden av skalan.

Miljöfrågorna var det dominerande hotet i Latinamerika och i Sydostasien samt även i Kina. Däremot var ytterst få, bara några enstaka procent i Libanon, Kenya eller Pakistan, bekymrade över miljön.

Dessa geografiska mönster av oro var ganska lika inom olika åldersgrupper – utom i Japan, där långt fler äldre än yngre oroade sig för kärnvapen. Och i södra Afrika är det påtagligt många fler yngre som är rädda för aids och epidemier.

Rädslan för religiöst och etniskt hat har ökat medan oron för miljöfrågor samt aids och epidemier har minskat, om man jämför med en liknande studie från år 2007.

Undersökningen har utförts av Pew research center.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor