Parasiter sprids mellan säl och torsk

Publicerad
I närheten av sälbestånd är det vanligt att torskarna bär på parasiten sälmask.
Bild: iStock

Sälmasken är en parasit som parar sig och producerar ägg i magen på sälar. Äggen följer sedan med avföringen ut i vattnet där de kläcks. Larverna äts av små kräftdjur som i sin tur blir uppätna av fiskar – till exempel torsk – som sedan äts av andra sälar. På så vis upprätthålls livscykeln.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har nu undersökt förekomsten av sälmask hos de svenska torskbestånden. Studierna visar att i närheten av sälkolonier på västkusten kan upp till 60 procent av torskarna innehålla sälmask. Även i södra Östersjön finns ett samband mellan infektionsgrad och närhet till sälkolonier.

– Det indikerar att ökande sälbestånd leder till fler parasitangrepp, men det är oklart om den totala andelen infekterade torskar har ökat i svenska vatten, eftersom det saknas äldre studier, säger Maria Boström vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU, som deltagit i studien.

Sälmasken är en nematod som blir drygt 40 millimeter lång. Hos människan orsakar parasiten måttliga magproblem, men den kan inte föröka sig i våra kroppar.

– Ingen vill ha parasiter i maten, så sälmasken kan ge svensk torsk dåligt rykte hos konsumenterna, säger Maria Boström.

Forskarna fann att parasitangreppen minskar i nordlig riktning i Östersjön. I Stockholms skärgård och i Ålands hav är endast ett fåtal torskar smittade, trots att där finns stora sälbestånd. Forskarna vet inte varför, men misstänker att några av de övriga värddjuren som ingår i parasitens livscykel saknas.

– Det kan röra sig om kräftdjur som kräver salt vatten och som därför inte finns i de bräckta delarna av Östersjön, säger Maria Boström.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor