Viktigt att fråga om äldre har fallit

Fallskador bland äldre skördar många liv varje år. Men de går att förebygga med relativt enkla medel, enligt en ny studie vid Umeå universitet.

Publicerad
Nio av tio skador hos äldre orsakas av fall. Totalt dör drygt 1 600 personer varje år i Sverige till följd av fallolyckor.
Bild: iStock

– Väldigt få känner till hur omfattande det här problemet faktiskt är. Fler människor dör av fallolyckor än av trafikolyckor, säger Petra Pohl, doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.

Petra Pohl, som nyligen lade fram en avhandling om fall olyckor, menar att både omgivningen och de drabbade behöver uppmärksammas på möjligheten att sätta in förebyggande insatser. Hon föreslår att all vårdpersonal som träffar personer som är äldre än 75 år ska fråga om de har fallit och skadat sig någon gång det senaste året. Den som en gång har råkat ut för en fallolycka löper nämligen tre gånger så stor risk att ramla och skada sig på nytt – upp till fem år efter händelsen.

Vården skulle då kunna erbjuda en noggrann riskbedömning där man bland annat undersöker personens gångförmåga, balans och synförmåga. Mindre motiverade patienter skulle sedan kunna få ett individanpassat träningsprogram. Det kan även krävas uppmuntran från omgivningen och psykologiskt stöd i form av kognitiv beteendeterapi för att upprätthålla en varaktig träning, menar Petra Pohl.

– Många äldre tänker att styrke- och balansträning säkert är bra, men att det inte rör just dem. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor