Aktier inget för lättstressade

Det räcker inte med att vara smart för att köpa aktier, man bör vara stresstålig också.

Publicerad
Kapitalinkomster från aktier utgör en en allt större del av förmögenhetsutvecklingen i Sverige.
Bild: iStock

Aktieinnehav är det historiskt sett bästa långsiktiga sparandet. Men varför köper inte fler aktier för sina besparingar? Personer med hög IQ har oftare aktier än de med lägre IQ, om man jämför dem med likartad utbildning, ekonomi och socioekonomisk bakgrund. Men varför köper inte alla med hög IQ aktier om de har råd?

Ett par forskare vid Handelshögskolan vid Umeå universitet har nu analyserat svenska mönstringsdata för att ta reda på detta. De har undersökt både kognitiv förmåga (”smarthet”) och psykisk funktionsförmåga (förmåga att hantera stress) och testat dessa två variabler mot aktieinnehav senare i livet. Dessutom har de jämfört personer med likartad utbildning, ålder, förmögenhet och lön för att kunna ge analysen precision.

Då framgår det att högre resultat vad gäller såväl kognitiv förmåga som psykisk funktionsförmåga vid mönstringen ökar sannolikheten för att inneha aktier senare i livet. Men det framgår också att personer som är smarta men lättstressade har en lägre benägenhet att inneha aktier.

Kapitalinkomster från aktier utgör en allt större del av förmögenhetsutvecklingen i Sverige. Och individens eget ansvar för sparande till sin egen pension har blivit viktigare i och med premiepensionssystemet. Därför är dessa resultat viktiga då de visar att kognitiv förmåga inte räcker för att någon ska delta i aktiehandeln. Förmågan att hantera stress – som är svår att lära ut – påverkar alltså även sannolikheten för att inneha aktier.

Studien bygger på mönstringsdata för drygt 95 000 svenska män samt SCB:s register över aktieinnehav, och är publicerad i Ekonomisk debatt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor