Bättre och mer sex för äldre

Publicerad

Bild: iStock

Dagens 70-åringar har ett både bättre och mer aktivt sexliv än 70-åringarna för några decennier sedan. 34 procent av kvinnorna och 66 procent av männen har ett aktivt sexliv i dag. För 40 år sedan var siffrorna 12 respektive 47 procent. Utvecklingen kan bland annat förklaras av bättre hälsa, enligt Nils Beckman vid Centrum för åldrande och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Men även hur bra sexlivet varit i yngre ålder spelar stor roll för hur bra det fungerar på äldre dar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor