Blir mycket kalla saker osynliga?

Kan man se ett föremål om det har en temperatur nära noll Kelvin?

/Lennart

Publicerad

Svar: Ja, man kan se ett föremål oavsett hur låg temperatur det har. Det gäller även om temperaturen är nära den absoluta nollpunkten, 0 Kelvin, då all värmerörelse har stannat av. För att vi ska se ett föremål måste ljus från föremålet nå våra ögon. Det kan ske genom att en ljuskälla lyser upp föremålet, som reflekterar ljuset till våra ögon, eller genom att föremålet lyser av sig självt. Det spelar ingen roll vilken temperatur ett belyst föremål har för att vi ska kunna se det. Föremål som lyser av sig själva gör det däremot ofta i samband med att de värms upp, så dessa ser vi då bara vid tillräckligt hög temperatur. Exempel på belysta föremål är månen som syns eftersom solen lyser på den, medan till exempel stjärnor, stearinljus och glödheta spisplattor lyser av sig själva.

/Anders Karlhede, professor i fysik, Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor