Daterade datorer

Publicerad

1 Den första svenska datorn Besk kom 1953. Vad betyder förkortningen?
A Behändig sifferkodare
B Booleansk exekutiv krets
C Binär elektronisk sekvenskalkylator
D Beräkningsmaskin

2 Vad hette den svenska dator för skolbruk som lanserades på 1980-talet?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor