Hur tycker du att du har det i dag?

Publicerad
Summan är pga avrundning inte alltid 100 procent.

Summan är pga avrundning inte alltid 100 procent.

89 procent av alla invånare i Japan tycker att en vanlig dag är det normala. Och det är ju vad man kan vänta sig. Men i de flesta länder är den vanliga dagen inte typisk.

Hur är din dag i dag? Den frågan inleder alltid de globala enkäterna från Pew research center. Svaren är slående. I Afrika uppger 47 procent att intervjudagen är bättre än vanligt, medan siffran för Europa bara är 17 procent. Mest negativa är dock egyptierna, som är ett afrikanskt undantag, där hela 32 procent menar att intervjudagen är sämre än vanligt.

Källa: Spring 2014 global attitudes survey. q1. Pew research center

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor