Myriameterns uppgång och fall

Publicerad

Bild: iStock

En gammal svensk mil räknades som 18 000 alnar, eller 10 680 meter. En svensk aln var 59,34 centimeter, definierad som rikslikaren Rydaholmsalnen genom kungligt beslut 1605. Men att basera ett längdmått på en måttstock ansågs på 1800-talet inte så vetenskapligt och decimalsystemet (metersystemet) spreds. Det hade skapats i Frankrike efter revolutionen, med längdmått definierade utifrån jordens omkrets. Sverige övergick till metersystemet 1889 efter en tioårig övergångsperiod. En nymil fastslogs till 10 000 meter eller 1 myriameter (också ett franskt påhitt). Nymilen levde kvar, medan myriametern aldrig fick något genomslag.

Fråga: Metern bestäms inte längre utifrån jordens mått. Vad baseras dagens definition på?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor