Svensk metod mot självmordsförsök

Nu vill svenska forskare utbilda skolelever i psykisk hälsa – med rollspel.

Publicerad
Med information och rollspel minskade antalet självmordsförsök.
Bild: iStock

En internationell studie, ledd från Karolinska institutet i Stockholm, visar att självmordstalen bland skolelever kan minskas med 50 procent genom det så kallade Awareness-programmet. Det är 11110 stycken 15-åringar i 168 skolor i olika EU-länder, som genomgått antingen en metod där elever och skolpersonal får lära sig att känna igen suicidalt beteende och motivera eleven att söka hjälp, en screening som utförs av psykiatrer, psykologer och kuratorer i skolan, eller Awareness-programmet, som är en ny metod utvecklad av Karolinska institutet i samarbete med Columbia university i USA.

I programmet ingår korta föreläsningar, affischer och andra trycksaker samt ett rollspel. Eleverna får inte bara lära sig att känna igen psykisk ohälsa, utan får även öva sig i att främja psykisk hälsa. Till exempel får de träna på att hantera situationer som kan leda till suicidalt beteende. Awareness-programmet tar sammanlagt fem timmar under fyra veckor i anspråk, och var den av de tre åtgärderna som visade på bäst resultat.

Ett år efteråt hade antalet självmordsförsök och allvarliga självmordstankar halverats i Awareness-gruppen, jämfört med en kontrollgrupp. Med resultaten i hand vill huvudförfattaren till studien, som publicerats i The Lancet, sprida metoden:

”Nu kan vi ta klivet från att passivt följa den statistik som visar på problemets allvar till att på bred front aktivt testa Awareness-programmet i våra svenska skolor. För att nå många ungdomar vill vi också utveckla metoden till en modern internetlösning, till exempel en mobilapp”, föreslår Danuta Wasserman, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet, i en kommentar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor