Varför har vi fler organ än vi behöver?

Människan klarar sig ju bra med endast en njure. Vilket evolutionärt tryck har gjort att vi har två?

/Göran Sandqvist

Publicerad

Bild: iStock

Svar: Du har helt rätt i att man klarar sig bra med en njure, så varför har vi två – och varför har vi inte dubbel uppsättning av andra livsviktiga organ, som hjärtat? Den troligaste anledningen till att vi har dubbel uppsättning av många organ har både ett evolutionärt och embryologiskt ursprung. Alla ryggradsdjur har samma bilaterala symmetri (det vill säga att höger- och vänstersidan är likadant uppbyggda) – ett arv som är flera hundra miljoner år gammalt. Några av våra organ, till exempel mag-tarmkanalen, utvecklas från den mittlinje som hos det tidiga embryot består av en tub som kopplar mun till anus. Andra organ knoppas i stället av från tuben och det sker ofta på båda sidor om mittlinjen. Njurar och testiklar är exempel på organ som knoppas av på båda sidor om mittlinjen medan till exempel hjärtat ligger mer centralt och bara knoppas av som ett organ. Under organens fortsatta utveckling kan sedan vissa tidiga komponenter tillbakabildas eller smälta samman. Den troliga anledningen till att vi fortfarande har två njurar är att det inte har varit någon fördel att tillbakabilda den ena. Därför har den ursprungliga bilaterala symmetrin behållits. Även om vi aldrig har behövt två njurar så är det en välkommen tillgång. Tidigare gav det främst förlängd överlevnad vid njursjukdom eller skada. Numera ger det oss dessutom möjligheten att ge bort en njure till en person som saknar njurfunktion!

/Jenny Nyström, professor i njurfysiologi, Göteborgs universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor