En lättare framtid med billigare titan

Publicerad

Titan är en stark och lätt metall som motstår korrosion. Dessutom tolereras den av vår kropp. Metallen kan därför användas i krävande sammanhang, som till exempel flygplanstillverkning och för att göra implantat.

Nackdelen är kostnaden. Trots att titan är en av de vanligaste metallerna i jordskorpan så är tekniken för att få fram metallen ur titanmalm komplicerad och mycket energikrävande. Men nu har det amerikanska forskningsinstitutet SRI International utvecklat en ny process som kräver färre steg och betydligt mindre energi. I det första steget skiljer sig den nya processen inte från dagens befintliga metod: föreningen titanklorid utvinns ur malmen genom reduktion med kol, i närvaro av klorgas vid hög temperatur. Men i stället för att sedan reducera titankloriden med magnesium sker reduktionen i stället med vätgas, som sönderdelas till enskilda, mycket reaktiva väteatomer i ett plasma skapat med elektriska ljusbågar. Då bildas titanånga som faller ut i pulverform.

Metoden förekommer än så länge bara i laboratorieskala. Erfarenheten visar att det är trögt att införa nya processer för metallframställning, eftersom industrin har så stora investeringar i existerande anläggningar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor