Rättigheter för hbtq-personer i europa

Publicerad
Källa: IGLA

Storbritannien är bästa hbtq-landet enligt en lista byggd på faktorer som har stor betydelse för livssituationen som hbtq-person. Listan är sammanställd av organisationen IGLA (International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association), utifrån läget under år 2014 i respektive land. Ju fler villkor som uppfylls, till exempel möjligheten att ingå samkönade äktenskap, desto högre poäng.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor