Ökad oro för världsläget

Årets rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att vi är allt mer oroliga över omvärldsutvecklingen. 

Publicerad

Årets rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att vi är alltmer oroliga över omvärldsutvecklingen. År 2014 innebar därmed en tydlig förändring för det svenska opinionsklimatet, enligt Henrik Ekengren Oscarsson, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Andelen som är oroliga för situationen i Ryssland har trefaldigats från 13 till 39 procent mellan 2013 och 2014. Även oron för militära konflikter har ökat markant, liksom för terrorism, och då har frågorna ställts innan attentaten i Paris och Köpenhamn. Fler är även positiva till ökade försvarskostnader, och i migrationsfrågan ser vi en ökad polarisering.

Man ser även en viss ökning av oron för att bli utsatt för brott, och generellt är medelålders och äldre kvinnor mest oroliga för samhällsutvecklingen. Partipolitiskt är socialdemokrater och sverigedemokrater mest oroliga om man balanserar för kön, utbildning och inkomst med mera. Minst oroliga är kristdemokrater.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör årliga opinionsundersökningar inom en stor mängd områden och har funnits sedan 1986.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor