Samling i mitten

De politiska partierna trängs numera i mitten i de ekonomiska frågorna. Men nya frågor gör politiken allt mer flerdimensionell.

Publicerad
Minskad skillnad. Allt fler partier trängs i mitten, men nya frågor utmanar den traditionella höger-vänsterskalan.
Bild: Torbjörn Bergman, Camilla Sandström, Ann-Cathrine Jungar, Anders Backlund och Jonas Lindahl vid Umeå universitet och Södertörns högskola har ansvarat för insamling och kodning av valmanifesten. Daniel Walther har tillhandahållit figuren.

Det finns flera sätt att placera partier på höger-vänsterskalan. Man kan fråga väljarna, experter på politik eller partierna själva. I sådana undersökningar syns partiernas ideologiska förskjutningar över tid.

Även ett parti som Sverigedemokraterna hamnar i mitten enligt dessa undersökningar. I valundersökningarna placerar väljarna SD mellan KD och Moderaterna. Även experter placerar dem strax till höger om mitten. Partierna själva beskriver i sina valmanifest – som de sedan i sin politik följer oftare än man kan tro – sin egen position. Även en analys av valmanifesten placerar SD i mitten, efter att de har gjort en vänstersväng sedan 2010.

– Ja, allt tyder på att SD inom de ekonomiska frågorna ligger i mitten. Men de profilerar sig i frågor som ligger helt utanför denna dimension, säger Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet. Det handlar om frågor om identitetspolitik, invandring och liknande.

Niklas Bolin menar att dessa frågor växer i betydelse och att de delvis ligger utanför de traditionella höger-vänsterskalorna. Det är en trend som präglar hela Europa.

– Svensk politik har tidigare varit mycket endimensionell sett i ett europeiskt perspektiv. Det har länge nästan bara handlat om höger eller vänster i ett ekonomiskt perspektiv. Men det håller på att ändras och vi ser att politiken breddas till fler och nya frågor – vi behöver alltså fler dimensioner för att förstå politiken, säger Niklas Bolin.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor