Även friska personer hallucinerar ibland

En stor internationell studie visar att hallucinationer inte behöver vara kopplade till psykiatriska besvär.

Publicerad
Symtom på psykiska besvär är inte nödvändigtvis ett tecken på sjukdom.
Bild: iStock

Synvillor och inbillade röster är vanligare än vad tidigare forskning har indikerat, men de behöver inte vara kopplade till sjukdom. Det framgår av en internationell studie med 31 000 slumpmässigt utvalda deltagare från 18 olika länder, som ställde upp i en detaljerad intervju om psykisk hälsa.

Omkring 1 800 av de intervjuade hade hallucinerat minst en gång under sin livstid. Drygt 600 uppgav att det hade skett under det senaste året. Två tredjedelar av de som hade upplevt hallucinationer hade ingen sjukdomshistorik av psykisk karaktär, eller några psykiska besvär i övrigt.

Personer med mer än en sorts vanföreställning upplevde dem mer frekvent än de som hade antingen visuella eller abstrakta hallucinationer. Exempel på det sistnämnda är att höra röster eller uppleva att de egna tankarna inte skapas inom en själv. Forskarna från University of Queensland i Australien och Harvard medical school i USA ville ta reda på varför vissa återhämtar sig från hallucinationer medan andra utvecklar allvarliga psykiska sjukdomar.

”Vi måste omvärdera kopplingen mellan vanföreställningar och psykisk ohälsa. Det är mer komplext än så”, skriver John McGrath, en av studiens ledande forskare och professor i psykologi vid University of Queensland, i ett pressmeddelande. Studien har publicerats i JAMA Psychiatry.

Jennifer Strand är lektor i psykologi vid Göteborgs universitet och har skrivit en avhandling om schizofreni och psykotiska symtom. Hon anser att det är grundläggande att undersöka själva situationen där hallucinationen eller vanföreställningen har förekommit:

– Den här internationella studien visar också att det är vanligare att personer i medel- och höginkomstländer får vanföreställningar någon gång i livet, än att personer i låginkomstländer upplever dem. För att förstå detta hade det varit intressant att veta om det var i samband med exempelvis droger eller religiösa ritualer, som båda tenderar att påverka våra sinnen.

Men Jennifer Strand är inte förvånad över den nya forskningens resultat.

– Min uppfattning är att symtom på psykiska besvär, oavsett om det handlar om psykoser, depressioner eller bipolaritet, förekommer hos alla människor i större eller mindre omfattning. Människor med psykoser är inte fundamentalt annorlunda jämfört med andra människor, inte heller när det gäller symtom som hallucinationer och vanföreställningar.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor