Lyckad terapi på liten skärm

Kbt via mobilen behandlar depression dubbelt så snabbt.

Publicerad
En app som ger råd om antidepressiva beteenden kompletterar möten med terapeuten.
Bild: iStock

En mobil-app i kombination med fyra kbt-sessioner har visat sig vara lika effektiv som tio stycken möten med en kbt-terapeut. Metoden är nyligen testad i ett samarbete mellan Stockholms universitet, Linköpings universitet och psykiatrikliniken Wemind.

Studiens 93 deltagare rekryterades genom annonser i Dagens Nyheter, på Facebook och netdoctor.se och delades in i två grupper. Den ena gruppen fick ta del av tio timmars klassiska kbt-sessioner. Den andra gruppen fick fyra kbt-sessioner som främst fokuserade på vilken sorts aktiviteter patienten mådde bättre av.

De fyra terapitimmarna kompletterades med en smartphone-app där deltagaren påmindes om terapeutens råd. Appen innehöll dessutom 54 generella instruktioner för olika antidepressiva beteenden. Några av dem var metoder som gruppen utan smartphone-behandling fick under sina terapeutmöten. Ett par gånger i veckan mottog smartphone-gruppen textmeddelanden där terapeuten kortfattat belyste patientens framsteg.

Efter nio veckor visade resultaten att båda behandlingsmetoderna fungerade lika bra. Detta trots att den ena gruppen hade fått 47 procent mindre terapeuttid än den andra gruppen.

Hoa Ly är doktor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och en av studiens huvudförfattare. Han menar att resultaten tyder på att en effektivare depressionsvård är möjlig.

– För att en behandling ska vara framgångsrik behöver patienten vara aktiv utanför terapirummet – det är där förändringen sker. Med dagens teknik så kan tiden mellan sessionerna utnyttjas mycket bättre och därmed ge en starkare effekt trots färre träffar, säger han.

Studien har publicerats i PLOS One.

 

 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor