Mörkade bollar

Publicerad
Kan du konsten att hitta en röd boll i mörker?
Bild: iStock

Sjutton bollar ligger i en urna. Bollarna är i fyra färger, minst två bollar i varje färg. Flest är de röda bollarna och antalen bollar i olika färger är olika många. För att vara säker på att i ett mörklagt rum plocka upp två bollar i en och samma färg samt en boll i en annan färg är jag tvungen att från urnan ta upp inte mindre än åtta bollar.

Hur många bollar måste jag ta upp från urnan för att vara säker på att minst en av bollarna är röd?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor