Så formades Europa av folkvandringar

Publicerad

Den tämligen nya dna-tekniken har mer eller mindre revolutionerat arkeologin, och i denna bok fogas en stor mängd nya forskningsresultat samman till en helhet. Författaren ger en detaljerad bild av hur Europa befolkades från forntiden fram till vikingarna. Hon visar att migrationer har dominerat – och att många nya tekniker och kulturella praktiker introducerats genom just folkvandringar och inte genom kulturspridning, vilket många arkeologer hävdade på slutet av 1900-talet.

Boken är oerhört faktatät, vilket inte gör den särskilt lättläst – men å andra sidan är rönen både nya och spännande.

Migration är en rörelse som följt mänskligheten sedan stenåldern, och de folkvandringar som man nu kan följa även rent genetiskt har påverkat den europeiska historien på gott och ont sedan stenåldern. Jean Manco ger bland annat en delvis ny bild av romarrikets fall under folkvandringstiden.

Ancestral journeys

Jean Manco
Thames & Hudson

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor