Scoutrörelsen fostrar också ledare

Publicerad

Jag läste med intresse artikeln om värnpliktiga befäl som blev civila chefer. Forskningsresultaten stämmer med mina erfarenheter och på mig själv. Jag har konstaterat att detsamma gäller scoutrörelsen, som har en väl fungerande ledarutveckling. Påfallande ofta när man läser artiklar om företagsledare framgår det att de har rötter i scoutrörelsen. Jag känner själv många civila ledare bland mina forna scoutkamrater.

/Lars Gauffin

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor