Tillsammans blir vi ofta mer extrema

Jag tror att forskning visar att grupper tenderar att göra strängare, mer drakoniska, bedömningar och ställningstaganden än individer. Är det så?

/Jan Engström

Publicerad

Det finns en hel del forskning som visar att grupper kan bli mer extrema i åsikter och bedömningar jämfört med individer. Ofta benämns detta fenomen grupp-polarisering, och det går att förstå på olika sätt.

En teori som på ett bra sätt kan förklara både varför grupp-polarisering uppstår och varför den ibland uteblir är den så kallade självkategoriseringsteorin.

Enligt den använder vi andra grupper för att tydliggöra den egna gruppen. Om det finns en annan relevant grupp som uppfattas ligga för nära den egna, förskjuter gruppen lätt sin position i den riktning som gör den mest unik och tydlig. Det innebär att en grupp även kan förskjutas mot att bli mindre extrem. Om vi illustrerar resonemanget med en grupp vegetarianer så kan den både bli mer eller mindre radikal än de enskilda medlemmarna, beroende på om gruppen väljer att tydliggöra sig genom att markera avstånd gentemot köttätare eller gentemot militanta veganer.

Generellt har man i forskning visat att grupper som funnits länge och som diskuterar sådant som är välkänt för gruppens medlemmar uppvisar mindre tendens till grupp-polarisering. Det säger alltså inget om huruvida gruppen är extrem eller inte, bara att gruppens ståndpunkt inte skiljer sig mycket från de enskilda medlemmarnas åsikter.

/Michael Rosander, docent i psykologi, Linköpings universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor