Världen har blivit våldsammare

År 2014 pågick hela 40 väpnade konfliker i världen, och allt fler indikatorer tyder på ett trendbrott mot en instabilare värld.

Publicerad
Nästan en procent av världens befolkning är på flykt. På bilden syriska barn i ett flyktingläger i Libanon.
Bild: Istock photo

Förra året var det våldsammaste året sedan kalla krigets slut, räknat i antal dödsoffer. Nu ser vi alltså en ökning i både antalet krig och i antal dödsoffer, enligt Uppsala universitets Uppsala Conflikt Data Program. Kriget i Syrien driver förstås upp siffrorna, men även de svåra konflikterna i Irak, Afghanistan, Nigeria och Ukraina bidrar till de höga siffrorna.

lång sikt har världen blivit fredligare, och tiden efter kalla krigets slut präglades av ett minskat antal konfliker. Men sedan några år ökar våldet i världen igen.

– Konflikten i Syrien är extremt blodig, och vi ser i nuläget en mycket negativ trend, säger Therése Pettersson, projektledare vid Uppsala universitets konfliktdatabas. Världsläget är oförutsägbart, det visar till exempel det pågående kriget i Ukraina, som ingen kunde förutse.

– Det problematiska är att situationen verkar mycket låst i både Ukraina och i Syrien, fortsätter hon. Det ser heller inte hoppfullt ut för vare sig Nigera, Afghanistan eller Irak, så de närmaste åren ser dystra ut.

Konfliktnivåer Just nu syns tecken på en polarisering i världen. Europa blir fredligare, samtidigt som våldet ökar i Mellanöstern och Nordafrika.

Källa: IEP, Global Peace Index

I forskningsinstitutet Sipris nya årsbok bekräftas trenden, och dessutom konstateras att den internationella vapenhandeln ökat med 16 procent mellan perioderna 2005–09 och 2010–14.

Global Peace Index gör årliga sammanställningar av ett antal indikatorer på krig och fred, och deras nya rapport för året 2014 stödjer trenden och vittnar om en dramatisk ökning av antalet dödsoffer. Sedan år 2004 har antalet döda i terrordåd i världen nästan tiofaldigats. Och sedan 2010 har antalet dödade i krig ökat mer än trefaldigt.

Global Peace Index konstaterar också en polarisering i utvecklingen. Vissa delar, som västra och norra Europa, har aldrig varit fredligare – medan hela Mellanöstern och Nordafrika blivit allt våldsammare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor