Åldern spelar ingen roll

Publicerad

Flicksländor är sexuellt aktiva hela livet ut – oavsett hur mycket de parat sig tidigare.

I en studie av sjöflicksländor i en damm i Hampshire, i södra Storbritannien, hittade honorna en partner varje gång de kom till dammen. Bland hanarna kunde svagare hanar ha något svårare än sina starkare kamrater, men parningsfrekvensen avtog inte med åldern. Upptäckten är överraskande med tanke på Aristoteles gamla tes om att mycket sex har sitt pris.

Sjöflicksländan är tacksam att studera eftersom den parar sig vid samma vattendrag hela sitt liv – som dock inte varar längre än några veckor eller månader.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor