Där gräs och gröda gror

Publicerad

Bild: iStock

1 Odlas det mest spannmål eller foderväxter (vall) i Sverige, räknat i hektar?

2 Vilken är vår vanligaste spannmålsgröda, i skördade ton räknat?

A Havre
B Vete
C Korn

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor