Kan vi skippa maten och ta energin direkt?

ATP (adenosintrifosfat) är den molekyl som förser kroppens celler med energi. Är det möjligt att framställa rent ATP och sedan äta eller på annat vis transportera detta till kroppens celler? Då skulle man slippa omvägen via metaboliska processer och direkt få den energi som man behöver.

/Andreas Högberg

Publicerad

Det går bra att köpa ATP, men det finns några problem kopplade till att äta denna molekyl. (Och andra sätt, som att injicera, vore inte bättre.) Först och främst är ATP instabilt. Molekylen börjar sönderfalla så fort som den löses i vatten och detta påskyndas i den sura magmiljön. Vi kan dock ändå resonera kring din intressanta fråga. Människor har ungefär 100 gram ATP i kroppen. Denna ATP förbrukas och återskapas kontinuerligt: Den förbrukas i energikrävande processer, som att dra ihop muskler, och återbildas genom metaboliska processer, det vill säga när föda bryts ner. I genomsnitt återanvänds varje ATP-molekyl cirka 1000 gånger per dag, vilket motsvarar återbildning av runt 100 kilo ATP. För att tillgodogöra oss vårt energibehov genom att äta ATP skulle vi alltså behöva ägna en stor del av dagen åt detta. Det skulle också bli väldigt dyrt. För ATP för forskningsändamål betalar vi omkring 100000 kronor för ett kilo (gissningsvis skulle dock priset gå ner om ATP fanns tillgängligt på bland sockret på Konsum).

Förutom dessa praktiska problem skulle vi förmodligen inte må bra av att äta ATP. Denna molekyl har nämligen också en reglerande effekt i våra celler och tillförsel av rent ATP skulle påverka cellernas ämnesomsättning. Vi måste också tänka på att ATP bara ger energi, ungefär som rent socker. För att tillgodose vårt behov av näringsämnen skulle vi behöva äta ungefär samma mat som vi ändå äter – och på köpet skulle vi då få den energi vi behöver! Med andra ord har du helt rätt i att det går att äta ATP, men varken vi eller ATP-molekylen är anpassade för detta.

/Peter Brzezinski, professor i biokemi vid Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor