Koll på fiskarna i havet

Publicerad

Att räkna antal fiskar i havet är inte lätt, men nödvändigt för att kunna göra korrekta bedömningar av fiskets effekter på havens ekosystem. Sea around us samlar in data om fiskefångster runt hela världen. Resultaten sammanställs i tidsserier som sträcker sig tillbaka till 1950-talet och presenteras med hjälp av lättöverskådliga kartor och diagram. För varje land kan man se vilken fiskart som fångats mest, hur mycket och när. Bakom organisationen och hemsidan står University of British Columbia i Vancouver.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor