131 afrikanska språk är döende

Jag har hört att det är en massa språk i Afrika som dör ut och försvinner för evigt. Stämmer det – och finns det någon som försöker rädda dem?

/Thomas Östlund

Publicerad

Ja, och ja! Några språk försvinner varje år i Afrika. I Ethnologue (ett såväl webbaserat som tryckt uppslagsverk som behandlar världens språk) kategoriseras 131 afrikanska språk som döende och ytterligare 245 som allvarligt hotade. Men vi är en liten samling forskare som arbetar med att bevara de språk som finns.

Vi spelar in, skriver ner och analyserar dem så att de ska finnas kvar för omvärlden. Vi jobbar med berättelser, ordlistor och grammatik på något sätt. Det finns speciella språkarkiv, till exempel ELAR (Endangered Languages Archive, www.elar-archive.org) i London, där vem som helst kan gå in och läsa om (i vissa fall även lyssna på) olika hotade språk. Att skriva ner icke-nedtecknade språk är viktigt, inte bara för att bevara språket, utan även för att förstå och bevara den kultur och identitet som följer med varje språkgrupp. Språklig medvetenhet främjar ökad tolerans och förståelse för kulturell mångfald.

I artikeln Så fångas ett flyende språk (Språktidningen 7/2011) kan du läsa hur det praktiskt går till att skriva ner ett afrikanskt språk som talas i Tanzania.

/Malin Petzell, forskare i afrikanska språk, Göteborgs universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor