Kung Leopold II var inte ensam

I sammanställningar över de härskare som orsakat flest människors död hamnar Belgiens kung Leopold II i närheten av namn som Hitler, Stalin och Mao. Inga andra europeiska kolonisatörer finns med på listan. Agerade Belgien helt annorlunda i Kongo jämfört med vad andra europeiska länder gjorde i sina kolonier?

/Johan Malm

Publicerad
Leopold II:s privatarmé, Force Publique, förvaltade Fristaten Kongo 1885–1908.
Bild: SPL / IBL Bildbyrå

Skälet till att Belgiens kung Leopold II ofta förekommer i de sammanhang som du nämner är att han under åren 1885–1908 personligen kontrollerade den så kallade Fristaten Kongo (ungefär dagens Kongo-Kinshasa) och där bedrev en brutal, hänsynslös och osedvanligt systematisk ekonomisk exploatering, som i förlängningen innebar sådant som mord, tvångsarbete, tortyrliknande bestraffningar, stympningar för att förhindra rymning från plantager, kidnappningar av barn för att tvinga föräldrarna att arbeta.

Leopold II:s hänsynslösa terrorregim i Fristaten Kongo uppmärksammades tidigt av samtiden, och han har fått symbolisera den mest brutala sidan av den europeiska kolonialismen på den afrikanska kontinenten. Men han var ingalunda ensam, och man kan knappast säga att britter, fransmän eller tyskar på något sätt agerade annorlunda.

En viktig skillnad är dock att Fristaten Kongo kontrollerades personligen av Leopold II som hans privata egendom, vilket gör hans individuella ansvar för förtrycket tydligt. Ansvaret för grymheter i andra länders kolonier låter sig inte lika enkelt knytas till en enskild person.

För fördjupad kunskap om Leopold II och Fristaten rekommenderas Adam Hochschilds bok: Kung Leopolds vålnad – om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika.

/Anders Claréus, forskare i historia, Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor