Vad vet man om pygméer?

Vad är överlevnadsfördelen med att vara kort? Hur många pygméer finns i dag, var lever de och anses ordet vara nedsättande?

/Johanna Halldin

Publicerad

Pygmé är en samlingsbeteckning på en rad olika människogrupper som har det gemensamt att de i genomsnitt är kortväxta. Gränsen för vad som betraktas som kortväxt i det här sammanhanget är lite varierande, men ett förslag är att folkgrupper som i genomsnitt är kortare än 150 centimeter ska betraktas som pygméer. De folkgrupper som vi vanligtvis avser när vi talar om ”pygméer” lever i Centralafrika, främst Kongo-Kinshasa, men också i intilliggande länder. De tillhör en rad skilda etniska grupperingar, varav i varje fall vissa också är genetiskt isolerade. Grupper som betraktas som pygméer finns också i Sydostasien och i Australasiens övärld.

Fördelen med att vara småväxt ligger troligen främst i det minskade näringsbehovet, och pygméer lever följdriktigt i områden där tillgången på föda kan vara begränsad: främst i regnskogar, men också i träskområden, öknar och på mindre öar. Andra förklaringar har också föreslagits. Dessa kan vara mer komplexa och variera från grupp till grupp beroende på miljöbetingelser.

Ordet pygmé kan nog betraktas som nedsättande i västerländsk kultur, främst därför att det används i andra sammanhang än det avsedda, till exempel att kalla någon för mental pygmé. Något alternativt samlingsbegrepp finns dock inte. En del folkgrupper vill bli identifierade i enlighet med sin etnicitet, men vid ett besök i Uganda nyligen fann jag att en del benämner sig själva som pygméer och därför finns det anledning att tro att ordet inte har samma nedsättande underton där.

/Lars Werdelin, professor i paleozoologi, Naturhistoriska riksmuseet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor