Vattenresurserna minskar i norr och söder

Vad tror man kommer att hända med Afrika om vi får en global temperaturstegring med två grader inom några decennier? Vad händer med regnskogarna och öknarna?

/Claes Hansson

Publicerad
Regnskog längs Kongoflodens stränder.
Bild: iStock

Än så länge har jorden blivit knappt en grad varmare. Det kan gå att begränsa uppvärmningen till under två grader, men om bestämda globala åtgärder dröjer kan temperaturen stiga uppemot 4–5 grader mot seklets slut. Då skulle en 2-gradershöjning förstås inträffa tidigare. Egentligen finns det ingen ”säker” nivå på uppvärmning vad gäller effekterna på ekosystem och samhällen, men riskerna ökar med stigande temperaturer.

På grund av sina andra utmaningar har Afrika begränsad anpassningskapacitet och är därmed särskilt sårbart för klimatförändringar som sker samtidigt med andra trender, som urbanisering och förändringar i markanvändning. Väldigt många har dessutom sin försörjning nära förknippad med jorden, rådande vegetation och klimat. I norra och södra Afrika beräknas vattenresurserna minska över tid. Tillsammans med ökad värmestress påverkar det jordbruket, boskapsskötseln och fisket negativt. Utöver undernäring och påverkan på samhället i övrigt kan vatten- och matstress bidra till konflikter. Förändringar i klimatet gör också att malaria och vissa andra sjukdomar kan sprida sig till områden där de tidigare inte har varit ett problem.

Afrikas naturmiljöer är många; här finns bland annat regnskogar, andra tropiska skogar, savanner och öknar. Dessa återspeglar klimatförhållandena. För afrikanska regnskogar spelar stigande temperatur, förändringar i nederbörd och atmosfärens ökande koldioxidhalt roll. Det finns olika uppskattningar av hur känslig regnskogen är. För stora delar av Afrika är framtida nederbördsförändringar dessutom ganska osäkra. Regnskogsarealen kan eventuellt bestå, men dess gränser och artsammansättning förändras något. Andra tropiska skogar kan sprida sig till angränsande områden med låg vegetation. Ökenytan och torkan beräknas också öka något, och man kan förvänta sig påverkan på både lokala samhällen och biologisk mångfald. Både ekosystem och samhällen är komplexa och det gäller även deras respons på klimatförändringar.

/Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor