EEG – så läser man hjärnans vågor

Publicerad

Bild: Johan Jarnestad

1. Hjärnans signalering sker bland annat med strömmar av positivt laddade natrium- och kaliumjoner. Det ger upphov till pyttesmå elektriska spänningsförändringar. Eftersom stora grupper av celler aktiveras synkront, och eftersom cellerna ligger riktade åt samma håll i hjärnbarkens yttersta lager blir de elektriska svängningarna så stora att de går att mäta.


Bild: Johan Jarnestad

2. Vid EEG placeras elektroder i ett koordinatsystem på huvudet. Elektroderna mäter spänningsförändringar på utsidan av huvudet. Dessa är cirka 25–150 mikrovolt. Kliniskt används i regel ett 20-tal elektroder. Vid forskning används ofta ett större antal.

3. Värdena från varje elektrod blir en egen kurva i den graf som ritas upp (elektroencefalogrammet). EEG används ofta för att utreda epilepsi, och kan bland annat visa var i hjärnan anfallen har sitt ursprung. EEG används också för att utreda hjärnskador efter sjukdom eller en olycka. Undersökningen visar dels om aktiviteten i någon del av hjärnan skiljer ut sig, dels om hjärnan som helhet uppvisar ett avvikande mönster. Syrebrist hämmar cellernas aktivitet och sänker frekvensen på vågorna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor