En elsladd av eld?

Leder en ljuslåga elektricitet?

/Elis

Publicerad

Svar: Du kan enkelt testa detta hemma: tänd ett ljus, ta fram en voltmeter med resistansmätning, stick in de två elektroderna i lågan och läs av motståndet. När jag testade blev utslaget ”–”, det vill säga ett oändligt stort motstånd. Det betyder att ljuslågan inte har någon mätbar ledningsförmåga. Man skulle kunna tro att en ljuslåga leder elektricitet, eftersom den delvis är joniserad. En joniserad gas, som också kallas plasma, leder elektricitet eftersom den innehåller fria laddningar som kan röra sig i ett elektriskt fält.

Men joniseringsgraden i ljuslågor är oftast mycket låg, vilket ger dålig ledningsförmåga. Antalet joner i en låga är av storleksordningen 1010 per kubikcentimeter, medan antalet molekyler är cirka 1019 per kubikcentimeter. Bara en molekyl på miljarden är joniserad!

Om man däremot lägger på ett tillräckligt starkt elektriskt fält kan de fria elektronerna och jonerna som finns i lågan accelereras, vilket kan initiera ett överslag vid lägre fältstyrka än om det inte funnits någon låga. Ljusbågen i överslaget blir då ett plasma med tillräckligt hög joniseringsgrad för att leda ström.

/Tünde Fülöp, professor i fysik, Chalmers

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor