Kvinnor får röra mer än män

En omfattande studie av personer från fem olika länder visar vilka som får röra oss – och var.

Publicerad
Ju mörkare nyans desto mindre tillåtet att beröra för personer som vi har olika relation till. Svarta områden med vit kontur är tabu. Både kvinnor och män tillåter mer beröring på fler kroppsdelar från kvinnor än från män.
Bild: Topography of social touching depends on emotional bonds between humans/pnas.org

Genom att låta drygt 1300 personer från fem länder ange var på kroppen de tycker att det är okej att bli fysiskt berörda har ett finskt-brittiskt forskarlag tagit fram ett slags beröringsatlas. Inte helt oväntat visar det sig att de flesta låter sin partner ta på hela kroppen, varpå det tillåtna området minskar i takt med att det sociala avståndet ökar.

Däremot finns tydliga könsskillnader. Både både män och kvinnor är mer öppna för beröring från kvinnor än från män. Kvinnor tillät i de flesta fall också beröring på större delar av den egna kroppen, jämfört med män.

I linje med detta rapporterade både de manliga och kvinnliga deltagarna också starkare band till kvinnor än till män i sitt sociala nätverk.

Huruvida det är den fysiska kontakten som leder till social närhet, eller tvärtom de sociala banden som leder till fysisk kontakt, kan forskarna inte säga utifrån sina resultat. Däremot så resonerar de kring den fysiska kontakten som ett sätt att reglera den belöning som beröring ger, genom att den frigör såväl kroppsegna opiater som oxytocin.

Forskarna påpekar även ett annat samband – nämligen mellan hur skönt det är att någon annan rör vid en viss kroppsdel och hur nära relation som krävs för att vi faktiskt ska låta personen göra det.

Deltagarna i studien, som genomfördes via internet, kommer från Finland, Frankrike, Italien, Ryssland och Storbritannien. Forskarna konstaterar att de kulturella skillnaderna mellan länderna generellt är små. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS och är ett samarbete mellan Aaltouniversitetet, Åbo universitet och University of Oxford.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor