Här mår européerna bäst – och sämst

Publicerad
Land Andel som upplever sig ha god eller mycket god hälsa (procent)
Irland 82,3
Sverige 81,2
Schweiz 80,7
Cypern 76,8
Island 76,8
Norge 76,1
Nederländerna 75,4
Grekland 75,1
Belgien 74,5
Storbritannien 74,4
Spanien 73,8
Malta 72,4
Luxemburg 72,1
Danmark 71,7
Rumänien 70,8
Österrike 68,7
Frankrike 67,5
Italien 66,8
Bulgarien 66,6
Slovakien 66,2
Slovenien 65
Tyskland 64,9
Finland 64,6
Tjeckien 59,7
Polen 58,5
Ungern 57,1
Estland 53,5
Portugal 50,3
Kroatien 47
Litauen 46,3
Lettland 45,4
   

I genomsnitt tycker 68 procent av EU:s medborgare att de har en god eller mycket god hälsa. Irländarna, som mår allra bäst, lever dock inte längst. Det gör i stället spanjorerna, tätt följda av italienarna. Kortast medellivslängd har letter och litauer, som också hamnar längst ned i listan.

Källa: Eurostat

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor