Redo för robotrevolutionen

Stefan Fölster har skrivit en bok om den nya maskinåldern och hur den påverkar oss i den nära framtiden.

Publicerad
6 frågor till Stefan Fölster, nationalekonom och adjungerad professor vid KTH.

1 | Varför har du skrivit denna bok?

– För att detta är en fråga som påverkar så många olika fält – arbetsmarknaden, sjukvården, skolan, äldreomsorgen, transporterna – och det är viktigt att vi gör det bästa av det som sker nu. Till exempel, när världen började industrialiseras så dröjde det femtio år innan Sverige började anpassa sig till den nya verkligheten genom att förändra lagar och liknande. På samma sätt måste vi nu förstå vad som sker.

2 | Vad är det viktigaste du vill ha sagt med boken?

– Att många arbeten kommer att automatiseras, men att arbetslinjen kommer att vara lika viktig i robotåldern. En del tror att vi nu kan luta oss tillbaka, men det stämmer inte. Samtidigt finns det en risk för att delar av samhället kommer att passiviseras, och det kan leda till ytterligare polarisering av samhället. En annan sak är att vi för några år sedan trodde att internet skulle vara ett verktyg för demokratisering och mänskliga rättigheter. Men nu ser vi att diktaturer och sådana som Islamiska staten kan använda teknologin för destruktiva syften, varför det gäller att ligga steget före.

3 | ”Om några år kommer ketchupeffekten”, skriver du på ett ställe i boken. Vad händer då?

– Vi lever i en pågående automatisering redan nu, men det som kommer att ske de närmsta åren är att vi kommer att se allt fler robotar och datorer som lär sig själva. Det handlar om allt från transportmedel till smarta assistenter i kundtjänst som lär sig kundernas vanligaste frågor. Sådana robotar kan redan nu till exempel ställa bättre diagnoser än läkare. Många tjänstemannajobb kommer att påverkas av denna utveckling, som kommer att förändra vår arbetsmarknad i grunden inom några år.

4 | Vad tycker du är det största problemet med robotar?

– Vi ser många misstag längs vägen. Man delar ut surfplattor till skolelever som surfar fritt och lär sig mindre, till exempel. Men en annan sak är att smarta självlärande assistenter kan ges personligheter eller åsikter. Man kan tänka sig att de ges politiska preferenser. Tänk dig en talande sverigedemokratisk assistent eller en LO-assistent. Sådant kan tänkas polarisera samhället ytterligare.

5 | Är du optimist inför framtiden?

– Jag tror nog att ett land som Sverige kommer att klara sig bra. Vi har ofta löst kriser genom vår förmåga till radikala samhällsförändringar. Men på andra håll i världen kan det bli värre. Och vi bör inte underskatta risken för att diktatorer eller terrorister använder sig av tekniken på ett destruktivt sätt.

6 | Vad skulle du önska dig för robot själv?

– En självstyrande bil, eftersom jag kör bil just nu (skratt). Jag tror faktiskt att de flesta svenskar kommer att ha åkt i en sådan på vissa motorvägar runt 2020. Och det är ganska snart. 

Robotrevolutionen

Stefan Fölster
Volante

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor