Blir vi smartare?

Snittresultatet på intelligenstester ökar tydligen långsamt. Hur är det möjligt? Människans kognitiva utveckling kan väl inte synas från ett decennium till nästa? Jag undrar också hur fenomenet hanteras vid poängsättning? Motsvarar IQ 100 i dag ett lite högre värde än för några decennier sedan?                                                              

Gösta

Publicerad

Sedan efterkrigstiden har det mellan generationer skett en förbättring i prestation på intelligenstest. Fenomenet kallas Flynneffekten och är en observation som forskare är relativt eniga om. Mindre ense är man om orsaken och om det är den kognitiva förmågan eller enbart testprestationen som ökat.

Vi vet i dag att intelligens i hög grad är ärftlig, det vill säga kopplad till våra gener. Det är samtidigt uppenbart att andra starkt genetiskt styrda egenskaper, som kroppslängd, även påverkas av livsvillkor. Så även om evolutionen knappast gjort något mätbart arbete med generna under denna korta tidsrymd så kan god livsmiljö leda till ett bättre slutresultat.

Högre testresultat kan återspegla att livsmiljön förbättrats på flera vis, såsom utökad skolgång, bättre bostäder, färre barnsjukdomar och bättre föda. En studie publicerad i Science 2013 visar att intelligens faktiskt kan variera över tid hos samma individ vid omfattande förändringar i livsvillkor. I en studie på indiska bönder fann man att när en individ var fattig var intelligensen lägre än när samma person senare fått bättre ekonomi. För bästa utveckling av kognitiv förmåga i ett samhälle bör det därför finnas en infrastruktur med bra skola, inklusive fria, näringsriktiga måltider.

Angående den sista frågan: Om testen är standardiserade och normerade så är 100 poäng mer i dag än 100 för exempelvis trettio år sedan.

Bo Melin, professor i arbetspsykologi, Karolinska institutet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor