Där sitter känslorna

Kan man spåra känslor i hjärnan ner till enskilda celler?

Alfred

Publicerad

Det är svårt att ge ett allmänt svar på din fråga då begreppet känslor som bekant rymmer många olika dimensioner – allt ifrån upprymdhet och glädje till sorg och ilska, för att bara nämna några exempel. Känslornas ursprung i hjärnan har studerats hos människan med modern funktionell hjärnavbildningsteknik, där man framför allt visat vilka områden i hjärnan som är aktiva när vi tolkar känsloläget hos andra personer, exempelvis utifrån bilder på ansikten som är arga eller glada .

Tyvärr så är den rumsliga upplösningen för dessa tekniker inte tillräcklig för att kunna undersöka hjärnaktivitet på nervcellsnivå. Men om vi begränsar din fråga till om upplevelsen av rädsla och minnet av händelser förknippade med rädsla kan spåras ner till enskilda nervceller – då är svaret på frågan ja. Många studier, bland annat på djur, har kunnat visa att enskilda nervceller lokaliserade i bland annat amygdala, en liten mandelformad hjärnstruktur djupt inne i hjärnan nära tinningloben, reagerar specifikt på rädsla.

Allmänt så kan man säga att då det ofta är fråga om komplexa processer som sker när vi tolkar eller uttrycker känslor, så är det troligt att flera olika hjärnområden, sammankopplade i nätverk, samtidigt är aktiva.

Peter Fransson, professor i hjärnans systemfysiologi, Karolinska institutet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor