Därför ökar demensen

Jag antar att risken för att bli dement i till exempel alzheimer har ökat, eftersom vi lever så mycket längre. Men hur ser det ut vid en viss ålder – har risken ökat eller minskat jämfört med tidigare generationer? Vad tror man att en eventuell förändring beror på?

Bodil

Publicerad

Du har helt rätt i att antalet personer med demens kommer att öka i framtiden, då fler och fler personer blir äldre. Man räknar med att antalet personer över 80 år i världen kommer att öka från 120 miljoner 2013 till 390 miljoner 2050. Eftersom förekomsten av demens är väldigt åldersberoende (1 procent vid 70 år, 25 procent vid 85 år, 50 procent efter 90 år), innebär det att antalet med demens i världen beräknas öka från 35 miljoner till 135 miljoner från 2013 till 2050.

Den goda nyheten är att nya studier i västvärlden tyder på att den åldersspecifika förekomsten av demens verkar ha minskat med cirka 30 procent jämfört med omkring 1990. I Göteborg minskade till exempel förekomsten bland 85-åringar från 30 procent 1986 till 22 procent 2008. Resultat från utvecklingsländer är mer osäkra och det kan vara så att även den åldersspecifika förekomsten ökar där.

Anledningen till minskningen i västvärlden är antagligen en kombination av många faktorer, till exempel bättre och längre utbildning, bättre behandling av hjärt-kärlsjukdomar och andra medicinska framsteg, bättre omhändertagande av nyfödda, bättre födointag, bättre arbetsmiljö och att man motionerar mer. De här forskningsresultaten visar också på möjligheten till förebyggande åtgärder för att minska sjuklighet.

Ingmar Skoog, överläkare, professor i psykiatri, föreståndare på Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, Göteborgs universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor