Följdriktig final

Publicerad

Vilket är nästa tal i följden?

A) 14 22 26 34 38 46 58 x
B) 7 41 28 65 31 26 y
C) 7 12 63 981 3492 z

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor