Pengarna på bordet

Publicerad

Bild: Istock

På ett bord har jag lagt sexton mynt i en rad: först en enkrona, sedan en tiokrona, sedan en enkrona, en tiokrona, osv. I ett drag får ett godtyckligt antal mynt som ligger i följd ersättas med lika många mynt, fast i stället för tiokronor ska man lägga enkronor och tvärtom. Vilket är det minsta antal drag som måste göras för att raden ska bestå av endast tiokronorsmynt?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor