15 procent

... så stor var ökningen av grön energi år 2015.

Publicerad

Bild: iStock

Under förra året skedde för första gången en större utbyggnad av förnybara energikällor än av kolkraft i världen. Varje dag installerades i genomsnitt en halv miljon nya solpaneler, och bara i Kina byggdes två nya vindkraftverk varje timme. Utbyggnadstakten av förnybar energi ökade med 15 procent jämfört med 2014. Prognosen är att 28 procent av världens elproduktion kommer från sol, vind och andra förnybara energikällor om fem år. I dag är andelen 23 procent.

Källa: International energy agency

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor