Fritt fram

Publicerad

Bild: iStock

1 | Vad kallas strofen ”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring”?

2 | Vilken av följande grundlagsskyddade friheter är i Sverige orubblig, det vill säga kan inte inskränkas av en annan lag?

A Yttrandefrihet
B Näringsfrihet
C Mötesfrihet
D Föreningsfrihet
E Religionsfrihet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor