Viktigt att hitta roten till missbruket

I dag pratas inte bara om alkohol- och drogmissbruk, utan också om missbruk av sådant som mat, spel, sex, shopping med mera. Är alla dessa former likartade – fungerar till exempel samma terapi, oavsett missbruk? Eller är de väsensskilda på något sätt?/Mika

Publicerad

Svar av Elisabeth Punzi, leg. psykolog, specialist i klinisk missbrukspsykologi, specialist i neuropsykologi, forskare vid Göteborgs universitet

Det finns en hel del som tyder på att missbruk av substanser och beteenden är likartade. Vid båda formerna ökar toleransen och konsumtionen – och andra områden i livet blir lidande. Oftast vet personen att hen borde sluta, men fortsätter ändå. Personer med allvarligt substansmissbruk, såsom blandmissbruk, har relativt ofta problem med beteenden. Mat och sex verkar vara vanligast. Det tycks som att beteendemissbruk ökar, vilket vi behöver förstå i relation till att vi lever i ett samhälle som kännetecknas av konsumtion och tillgänglighet, inte minst via internet. Samtidigt finns det personer som till exempel missbrukar alkohol men inte har problem med beteenden.

De olika missbruksformerna är inte helt lika varandra. Vid missbruk av träning och mat finns exempelvis ofta en upptagenhet med kroppen och dess utseende, vilket behöver uppmärksammas i behandling. Man ska också komma ihåg att substanser direkt påverkar minne, uppmärksamhet och reaktionshastighet, vilket inte beteenden gör.

Det finns ingen behandling för alla former av missbruk, eftersom klienter med missbruksproblem kan skilja sig mycket åt. Det är till exempel skillnad mellan att ha levt ett socialt utsatt liv sedan barndomen, och att vara socialt etablerad och börja missbruka alkohol i medelåldern.

Med andra ord finns det likheter, och vi behöver vara uppmärksamma på att personer kan ha flera typer av missbruk som alla behöver beaktas vid behandling. Samtidigt finns det skillnader mellan olika former av missbruk. För vissa personer räcker det med avgränsad hjälp. Inom forskningen talar man om att behandlingen ska vara individanpassad. Personer som missbrukar substanser och beteenden kan ha varit utsatta för olika former av övergrepp. Det gäller särskilt vid sexmissbruk, som sätter spår i form av skam och ibland också självförakt och självdestruktivitet. Man måste alltså ta hänsyn till personens livssituation, historia och eventuella trauman, relationer, och hens egna frågor och önskningar.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Okategoriserad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor