Prissumman tillbaka i utgångsläget

Publicerad

Beroende på avkastningen från den fond där Alfred Nobels testamenterade pengar förvaltas, har prissumman varierat stort mellan åren. Staplarna visar beloppen för respektive år, omräknat till dagens penningvärde. Då priset började delas ut var summan motsvarande 8 174 212 kronor. De senaste åren har den varit ungefär 8 miljoner kronor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor