Myggor fick gener för att motstå malaria

En metod som skulle kunna utrota all malaria har för första gången testats på malariamyggor.

Publicerad
Myggan Anopheles stephensi har utrustats med gener som skyddar mot malariaparasiter.
Bild: Sinclair Stammers / SPL

I mer än ett decennium har molekylärbiologen Anthony James vid University of California i USA studerat gener som ger malariamyggor starkare immunförsvar mot malariaparasiten. Tyvärr har han inte haft något effektivt sätt för att sprida sådana gener bland myggor – förrän nu.

Ett par forskare vid samma universitet rapporterade i våras att de fört in en så kallad gendrivare i arvsmassan hos bananflugor. En gendrivare är en bit arvsmassa som ser till att en önskad gen sprider sig till samtliga avkomlingar hos en sexuellt reproducerande art. Vid normal nedärvning får bara hälften av avkomman genen.

Nu har forskarna använt en gendrivare till att utrusta malariamyggor i ett laboratorium med gener som gör att de blodsugande honorna producerar antikroppar mot malariaparasiten. De nya generna spred sig snabbt till nästan samtliga myggor.

Men mycket arbete återstår. Risken finns att de nya arvsanlagen ger myggorna ett otillräckligt skydd mot parasiten, eller att generna slutar fungera på grund av mutationer.

I tidskriften PNAS skriver forskarna att det också behövs en bred etisk diskussion i samhället om möjliga risker innan det kan bli aktuellt att försöka genförändra en hel art i naturen. 

Läs mer om gendrivare i F&F 10/2015!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor