Hur är livet som gästredaktör?

Publicerad
Som ett redaktionellt experiment under jubileumsåret har F&F anlitat Sverker Sörlin (t.v.) som gästredaktör för detta nummer. Patrik Hadenius (t.h.) är dock fortfarande ansvarig utgivare.

Sverker Sörlin är författare, debattör och professor i miljöhistoria vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. I detta nummer är han gästredaktör och har i samarbete med redaktionen tagit fram innehållet.

– Jag har läst F&F nästan sedan begynnelsen. Jag fick den i Åsele kyrka på skolavslutningen, två årgångar i en grön samlarbox. Det bör ha varit 1970. Jag minns att det första jag lärde mig om Cern, det läste jag där. Jag läste också om forskarkarriärer, att naturvetare ofta peakar tidigt medan humanister ibland gör sina viktigaste arbeten i pensionsåldern – sådant minns en historiker med förtröstan … Sedan har jag ju fortsatt läsa F&F av och till under alla år.

– Att vara gästredaktör är ett jättekul projekt! Nästan som ”pryo” i högstadiet. Roligast har nog varit att se helheten växa fram, genom andra. Det känns lite grann som jag föreställer mig att det gör för dirigenter eller regissörer. Du har en idé, ett slags vag vision, och så tonar bilden fram som i en framkallningsvätska. Och det du ser påminner, lyckligtvis, om det du hade i tankarna, men det är samtidigt så mycket mer. Jag hade en idé om att numret skulle handla om kunskapens föränderlighet, dess förlopp, hur vi hela tiden måste vara beredda att bryta upp från vaneseende och klichéer. Men vi har kommit dit utan att någon gjort något annat än vad de ändå velat. Så, om det funnits en hand med här har den nästan varit osynlig, men att det kanske är min egen hand känns lite svindlande.

Sverker Sörlins medverkan i detta nummer har gjorts möjlig genom ett generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor